İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Kocaman İnşaat’ın insan kaynakları politikası; Mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
 • Alınan personelin en kısa ve en etkili şekilde oryantasyonunun tamamlanmasını sağlamak
 • Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
 • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
 • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
 • Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,
 • Açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.

İLETİŞİM FORMU